Wednesday, December 8, 2004

Kin Gothic / THAI typeface base on Latin GothicKin Gothic -Thai typeface - base on Bell Gothic

ฟอนต์ไทยที่ออกแบบโดยยึดหลักพื้นฐานของ Bell Gothic
ตั้งใจอยากจะทดลอง ออกแบบตัวพิมพ์ไทย โดยยึดแบบตัวละตินเป็นแบบ
เพื่อศึกษางานรูปแบบกอธิค ได้มาเป็น เครือญาติ (Kin) ของกอธิค อีกตัวหนึ่ง
ไว้มาต่อเรื่อง Bell Gothic และ Gothic Style

Sunday, June 6, 2004

KaniGa / THAI Text Typefaceโปสเตอร์ " คณิกา " แสดงงานร่วมกับ 10 ตัวพิมพ์ที่ ชนะเลิศ

แบบตัวพิมพ์ "คณิกา" รางวัลชนะเลิศ 1 ใน 10 ตัวพิมพ์ไทย
ประเภทตัวเนื้อความ โดย TEPClub
Thai Electronic Publishing Club / ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็คทรอนิกไทย

download at www.tepclub.com/old/

Monday, January 5, 2004

Experimental Typefaceโดย สำเร็จ จารุอมรจิตต์

เมื่อปี 2541 เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช เป็นนักศึกษาภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งในหลักสูตรการศึกษากําหนดให้ เขาต้องทำโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ เขาเลือกทําโครงการออกแบบตัวอักษร ซึ่งต่อมาภายหลังตั้งชื่อว่า ขบถ เป็นที่สนใจและ ได้รับการชื่นชมในผลงานออกแบบที่แหวกไปจากขนบเดิมของการออกแบบตัวอักษร ในประเด็นการอ่านง่าย (legibility) ด้วยเส้นแบ่งก้ํากึ่งระหว่าง การอ่านได้ (readability) กับการอ่านง่ายของแบบตัวอักษร ขบถ เรียกความฮือฮาได้ไม่น้อย ผลที่เกิดขึ้นนี้ เขาได้อธิบายว่า

“บทบาทหน้าที่ของตัวอักษร คือการสื่อสารโดยผ่านกระบวนการรับรู้ทางตา เพื่อรับภาพที่เป็นทัั้งเนื้อความและรูปลักษณ์สื่อความหมายต่างๆที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ รูปลักษณ์ของตัวอักษรจึงมีหน้าที่เป็นตัวกำหนดความหมายของแบบตัวอักษรนั้นๆ ทั้งที่จงใจและไม่จงใจ โดยทั่วไปการออกแบบตัวอักษรจึงมักให้ความสำคัญหรือเริ่มต้นจาก การออกแบบรูปลักษณ์เป็นอันดับแรก

งานออกแบบตัวอักษร ขบถเร่ิมต้นจากความต้องการในการออกแบบตัวอักษรที่แตกต่างออกไป ขบถจึงเป็นงานออกแบบตัวอักษรที่ต้องการทดลองปฏิวัติแนวความคิดที่ว่า การออกแบบตัวอักษรเริ่มจากรูปลักษณ์ จึงคิดหาวิธีการที่จะออกแบบโดยไม่เร่ิมจากรูปลักษณ์อันมองเห็นด้วยตา

การเริ่มต้นทํางานจึงทําการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วพบว่า มีภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆ คือ ภาษาการรับรู้รูปอักษรของคนตาบอด ที่มีีรูปแบบลักษณะภาษาเป็นแบบฉบับเฉพาะตัว เฉพาะคนกลุ่มๆหนึ่ง เช่น อักษรเบรลล์ โดย หลุยส์ เบรลล์ ได้พัฒนามาจากระบบโซโนกราฟี หรือที่เรียกระบบการสื่อสารนี้ว่า “อักษรกลางคืน” ของนายร้อยชาร์ลส์ บาร์บิเอร์ ที่ใช้ในวงการทหาร มีลักษณะจุดนูนเพื่อง่ายต่อการสัมผัสมากที่สุด โดยหลุยส์ได้พัฒนาจนเหลือจุดนูนเพียง 6 จุด ที่มีลักษณะเหมือนโดมิโน ซึ่งสามารถจัดเรียงได้ถึง 36 รูปแบบไม่ซ้ํากัน อีกแหล่งหนึ่งคือ อักษรมูน โดย ดร.วิลเลี่ยม มูน ที่มีลักษณะของตัวอักษรที่นูนพัฒนามาจากโครงสร้างพื้นฐานของ ตัวอักษรโรมันหรือเรียกอีกอย่างว่าละติน นํามาดัดแปลงตัดทอนรายละเอียดให้ง่ายต่อการสัมผัส ความแตกต่าง ของตัวอักษรสองแบบนี้คือ ระบบการจดจำ อักษรเบรลล์เหมาะสำหรับผู้ที่ตาบอดตั้งแต่เกิด ส่วนอักษรมูนเหมาะ สำหรับผู้ที่เคยตาดีมาก่อนซึ่งรู้ว่าตัวอักษรแต่ละตัวมีโครงสร้างอย่างไร

ขบถ ได้รับการออกแบบโดยคํานึงถึงหลักสองข้อนี้ หนึ่ง คือสิ่งที่สื่อถึงตัวอักษรนั้นอย่างเรียบง่ายที่สุด กับ สอง ระบบการรับรู้ต่อตัวอักษรไทย

ผลที่เกิดขึ้นคือ ขบถ มีลักษณะเด่นของหัวอักษร ที่เป็นจุดทึบคล้ายลักษณะของอักษรเบรลล์ กับเส้นที่ตัดทอนให้พอเพียงเมื่อประกอบกันเป็นคํา ส่ิงที่คิดต่อไปเมื่อเข้าสู่กระบวนการทําเป็นตัวพิมพ์ คือรูปลักษณะที่คล้ายกับโน๊ตดนตรีเมื่อประกอบเป็นประโยค ซึ่งสามารถโยงไปถึงการรับรู้อีกประเภทหนึ่ง คือ การได้ยิน

สิ่งที่ได้จากการออกแบบเชิงทดลอง คือ ขบถ เป็นการทำงานออกแบบตัวอักษรที่มีจุดเริ่มจากวิธีการที่แตกต่าง อันนำไปสู่รูปแบบที่แตกต่าง ระหว่างการทดลองก็พบสิ่งที่น่าสนใจคือรูปร่างเพื่อการสัมผัสที่มีจุดนูน มีพื้นที่ที่ชัดเจน (อักษรเบรลล์) สามารถสร้างความจดจําทางจักษุสัมผัสได้ชัดเจนเช่นกัน (หัวตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่)

บทสรุปของตัวอักษรขบถ "แม้จะเป็นการออกแบบด้วยวิธีการใหม่ แต่กฎของความเป็นตัวอักษรคือ ตัวอักษรต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นกฎที่ผมให้ความสําคัญ และคํานึงถึงเสมอเมื่อออกแบบตัวอักษรตลอดมา นี่เป็นสิ่งที่ย้ําให้ผมตระหนักว่า ถ้าเราเข้าใจตัวอักษรนั้นได้มากเท่าไร เราก็สามารถออกแบบตัวอักษรได้หลายหลายมากเท่านั้น"

Thursday, January 1, 2004

CV ekaluck

curriculum vitae 
Ekaluck Peanpanawate (ek)

lives, works and loves in Bangkok, Thailand
1976 born in Bangkok

GardenCourt - B building 5 fl. No.13
12/158 moo2, Ratburana BKK 10140 Thailand
tel.: 66 8 1818 0367
email: b513design@gmail.com
blog: http://experimentalknowledge.blogspot.com
flick: http://www.flickr.com/photos/b513dsgn

behance: http://www.behance.net/ekaluck


Education
2008 MFA. Graphic design / Faculty of Graphic Arts / Chulalongkorn University
1998 BFA. Communication design / Faculty of Fine and Applied Arts / Bangkok University

Works
2004-present / type director / Cadson Demak (BKK, Thailand)
2004-present / type designer / t26 (Chicaco, USA.)

2004-present / instructor / International Art Centre, Alliance Française Bangkok
(Typography, Computer graphic advance, Graphic Design)

2002-present / instructor / Faculty of fine & applied Arts, Bangkok University
(Typography I & II, Experimental Typography, Editorial design, Basic visual computing, Computer for communication design)

1999-present / independent graphic designer /
  • 2002-present Clients - Alliance Française, Japan Foundation, PSG (Silpakorn University), BUG (Bangkok University Gallery), Musium Siam, 100 Tonson Gallery, KK Publishing, British Council, Wonderworld Product, Bangkok Theatre Network, OCAC (Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture, Thailand), BACC (Bangkok Art and Culture Centre), Campus France, DVN international, OSMEP (Office of Small and Medium Enterprises Promotion), Degree Lighting, Toumai, G49, Local Color Films Co., Ltd.
  • 1999-2001 Advertising Agency - (Leo Burnett, BBDO Bangkok, Delphy Hakukodo, Thai Hakukodo, Spa Advertising)
1998-1999 / graphic designer / SAMOSORN design studio (partner)

Awards
2010 Winner Logo Compettition / OSMEP สสว. 


2007 Another Design Awards - Type Design / Know typeface / OOM Magazine

2006 Winner Thai classic script typeface / Th Charmonman typeface / Internet Association - Srisakdi Charmonman IT Certer


2006 Winner Thai text typeface / Th Krub typeface / DIP (Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce of Thailand)


2004 Winner Thai text typeface / KaniGa typeface / TEPC (Thai Electronic Publishing Club)


2002 2nd prized wallpaper design contest / home and i.com

Interview & Articles
2009 Computer Arts - magazine // Brief Encounter Special // The making of 3D WorldTHA
2009 Wallpaper - magazine // Design School Confidential // Graphic Design // Bangkok U.
2009 ADAY - magazine // Portfolio // ProtoTYPE
2007 Art4d - magazine // 4dFaces
2007 ADAY - magazine // Adobe Creative Hero
2007 TK park - magazine // T-Talk // พลังของตัวอักษร
2007 สารกระตุ้น - magazine // จุดกำเนิดไอเดีย // เรียนรู้การประดิษฐ์ตัวอักษรไทยกับหนุ่มอักษร
2006 Play on - magazine // main article - design issue // make type by design

2005 Bangkok business week - newspaper // jud pa kai society // B513 ห้องเรียนไม่รู้จบ
2005 Sao Sawaddee - newspaper // Jud pa kai // young type designer
2004 Opentype - pocket book // core function // 10 type designers

Exhibition
selected group exhibition
2011 Wake Up Early: ตื่นแต่เนิ่นๆ, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, BKK
2011 Let's Panic เมืองจมน้ำ, Bangkok Art Culture Centre, BKK
2010 SOUNDING OUT CREATIVITY, Bangkok University Gallery, BKK
2010 SCHRIFT in FORM, Alliance Française, BKK
2008 REALLY Master Degree Project Exhibition, Chulalongkorn University, BKK
2007 The Art of Corruption Exhibition, TPI tower, BKK
2007 A.i. Exhibition, Chulalongkorn University, BKK
2006 Art & Design Exhibition, Alliance Française, BKK
2006 13 new Types DIP award, Impact, BKK
2004 10 Thai Type for Nationality, BKK