Monday, July 30, 2007

Designers' Ten CommandmentsNWP e-zine [electronic magazine] ยอดฮิต ที่นักออกแบบและนักเรียนออกแบบติดกับทั่วบ้านทั่วเมือง
ที่หน้า 1 ของ เล่มล่าสุดเล่มที่ 10 มีบทความ (คำสั่ง) น่าสนใจดี เลยลงมาให้ดูกัน :)


1. Not to copy other's creative work, under no circumstances;

2. Not to rely completely on computer technology, it is a tool only and cannot substitute your creativity. Remember, you are a designer, not a computer graphic editor;

3. Be a creator and not a fashion-follower because a trendy style today would become an out-dated one tomorrow;

4. Trying ten design fields simultaneously but badly is worst than concentrating on one field and master it;

5. Be professional and not to release any art works that you don't like;

6. Not to lower the quality in view of low business value on and art work;

7. Not to criticize other's artwork merely on the ground of one's preferences nor just replicate comment from someone;

8. Not to create artwork without and ground. Great works usually come from the understanding of the culture, history and philosophy.

9. Keep yourself modest to people, no matter you are just a novice or a master;

10. Always believe that design can save the country and change the world.

Tuesday, July 17, 2007

Typographics video from VFS


click to vedio

Typographics from Vancouver Film School

directed & animated by
Boca & Ryan Uhrich

"Typography is what language looks like"
-Ellen Lupton-

"A good typographer is someone who communicates
a point of view with skill and imagination and
makes the type taste good"
-Jeffery Keedy-

Monday, July 16, 2007

Coca-Cola redesignCoke กำลังปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งให้ดูเรียบง่ายขึ้น โดยมี 3 โปรดักส์ที่ออกมา
คือ Coca-Cola Classic, Diet Coke และเพิ่ม Caca-Cola Zero
ซึ่งบ้านเรากำลังได้เห็นโฆษณา Coke Zero ออกมาแล้ว

ที่น่าสนใจคือ Coke Classic เหลือแค่ตัวโลโก้ พื้นแดง และริบบิ้น
ขนาดคำว่า "classic" ยังเปลี่ยนมาใช้ตัวอักษรแบบ Sans Serif
ซึ่งไม่ค่อยเห็นบ่อยนักกับการใช้ตัวอักษรแบบนี้กับคำว่า classic
เพื่อให้ดูเรียบง่ายตามแนวทางที่วางไว้มากกว่าที่ต้องการให้ดูเป็นแบบดั้งเดิม

รายละเอียดไปอ่านต่อกันที่ Brand New
และแบบ Coke cans อื่นๆ

Saturday, July 7, 2007

07.07.07

วันที่ 7 เดือน 7 ปี 07 กับ กับบาป 7 ประการ ในทัศนะของ "มหาตมา คานธี"

ซึ่งมหาตมา คานธีเขียนไว้ในหนังสือเชิงอัตชีวประวัติของท่าน
เรื่อง “The Story of My Experiments with Truth” เมื่อปีค.ศ. 1925

อาจารย์กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย ปราชญ์ไทย
ผู้เชี่ยวชาญภารตวิทยาและภาษาฮินดี
แปลหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นภาษาไทยว่า
“ข้าพเจ้าทดลองความจริง : อัตชีวประวัติของมหาตมา คานธี”
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปี 2525

Politics without principles.
เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ

Pleasure without conscience.
หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด

Wealth without work.
ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน

knowledge without character.
มีความรู้มหาศาลแต่ความพฤติไม่ดี

Commerce without morality.
ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรม

Science without humanity.
วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์

Worship without sacrifice.
บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ

Tuesday, July 3, 2007

Erik save space!Erik Spiekermann นักออกแบบตัวอักษรชาวเยอรมันคนโปรดของผม
มีงานที่น่าสนใจมาให้ได้เรียนรู้กันอีกแล้ว

โดยงานนี้ Erik ได้ทดลองทำงานเกี่ยวกับเรื่องพื่นที่
โดยได้นำเอาแบบตัวอักษร FF Mata มาตัดเอาส่วนที่เป็นเสียงสระ (vowel)
ของอักษรภาษาอังกฤษออก (a e i o u) ในตัวพิมพ์เล็ก (lowercase)
ซึ่งสามารถทำให้ลดพื่นที่ในการใช้งานและเล่นกับระบบการรับรู้ของคน
โดยเชื่อว่ายังเพียงพอที่จะสามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการได้ ด้วยรูปประโยคและความคุ้นชิน
ในตัวอักษรนี้ ใช้ชื่อว่า FF Mt ซื่งถ้าในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะทำการพิมพ์ตัวอักษรนั้น
ก็สามารถเลือกพิมพ์ได้ โดยใช้ในส่วนตัวพิมพ์ใหญ่ (capital) ซึ่งทั้งหมด
ได้ใส่เป็นแบบตัวอักษรประเภท (Small Caps) ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีความสูงเท่า x-hight
ลงไปแทน

สามารถโหลด FF Mt ฟรี ได้ที่นี่


Character set for FF Mt