Tuesday, October 19, 2010

สติ / poster / type specimen

Schrift in Form Bis 2010
(Bangkok International Typographic Symposium 2010)

สติ . Shift in Form . Bangkok

poster specimen Kalatesa™
Poster Specimen KaLaTeSa™ (กาละเทศะ) typeface (ยังไม่จำหน่าย)

poster specimen KNOW™
Poster Specimen KNOW™ (โนว์) typeface Distributed at Cadson Demak

ได้รับโจทย์จากทาง คัดสรร ให้นำ Specimen ของฟอนต์ตัวเองที่มีอยู่
มาแสดงในงาน BITS ด้วย ซึ่งในงานนี้จะมี specimen ของนักออกแบบต่างชาติ
มาแสดงอยู่มากมาย แต่ขอเป็นฟอนต์ไทย จะได้เกิดความหลากหลายของงาน
เลยเลือกนำเสนอ 2 แบบตัวอักษร โดยตัดสินใจเลือกเพียงแค่
1. ขอแบบมีหัวก็แล้วกัน! 2. ขอไม่ละตินจนเกินไปละกัน!!

ส่วนเนื้อหาในโปสเตอร์เกิดจากการทำขณะภาวะกลางเมืองกำลังกรุ่น
รู้สึกได้ถึงความ 'สติแตก' และ 'ไร้สติ' ของคนไทยในเวลาขณะนั้น
จึงอยากให้มีคำว่า 'สติ' อยู่ในงาน หรืออย่างน้อยก็อยู่ในใจ

มาเล่า 2 เรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยที่เราต่างจากนักออกแบบคนอื่น
คือ เรามีกษัตริย์ จึงเลือกคำว่า สยามนุสสติ คำโคลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารอาสา
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๖๑

และอีกสิ่งต่างคือ เรามีศาสนาพุทธ จึงเลือกคำว่า ...สัมปชัญญะ
กับข้อความ อาตาปีสัมปะชาโนสติมา รู้ | ตัว | ทั่ว | พร้อม
เพื่ออยู่ใน โปสเตอร์ใบที่สอง

บวกกับประโยคภาษาอังกฤษในโปสเตอร์ทั้งสองที่พูดกับคนนอกชาติว่า
Understand the meaning word and reading ability are not the same.


No comments: