Sunday, September 26, 2010

NoThai @SomewhereThai

SomewhereTHAI
at: BACC
date: ๒๕-๒๖/๐๙/ ๒๕๕๓
No.THAIตัวเลขไทยทำไมไม่...


ส่วนหนึ่งของการแสดงออกในงานออกแบบของไทย คือการใช้ตัวอักษรภาษาไทย

ซึ่งบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับนักออกแบบเพราะยังคงที่จะต้องการ

สื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงกับผู้รับที่หลากหลาย การใช้ตัวอักษรไทยจึงมีความจำเป็น

อย่างหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้


แต่เป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปกับ "ตัวเลขไทย" เพราะตัวเลขมีหน้าที่ในการสื่อสาร "จำนวน "

ซึ่งไม่ได้มีความยาก ที่คนไทยจะรู้จัก เข้าใจและใช้ตัวเลข อารบิค มากันจนคุ้นชิน หรือ

บางคนอาจจะรู้จักตัวเลขอารบิคมากกว่าตัวเลขไทยเสียด้วยซ้ำ จึงทำให้หลายๆคน

เลือกใช้ตัวเลขอารบิคในการสื่อสารแทนตัวเลขไทย แม้ส่วนอื่นๆในงานออกแบบจะใช้ภาษาไทยก็ตาม


ไม่ว่าเหตุผลของการไม่เลือกใช้ จะเป็นการอ่านยากหรือไม่งามในความรู้สึกก็ตาม

แต่สิ่งที่อยากจะให้สังเกต ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการ การพัฒนาของแบบตัวเลขไทย

มีไปอย่างเนิบช้า ถ้าเปรียบเทียบกับแบบตัวอักษรไทย ยิ่งในยุคที่งานออกแบบกราฟิก

ถูกผลิตจากคอมพิวเตอร์ยิ่งเห็นระดับความต่างของการออกแบบตัวอักษรและ

ตัวเลขของไทย จึงอยากลองเสนอแบบตัวเลขไทยที่คิดว่าจะทำให้คนไทยหันกลับมาใช้

หรือพัฒนาหาแนวทางออกแบบกับตัวเลขไทยที่เข้ากับปัจจุบันสมัยกันมากขึ้น


(พร้อมให้โหลดเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน...อีกครั้ง)

No comments: