Wednesday, May 5, 2010

KiriyaMarayart™ กิริยามารยาท


KiriyaMarayart™ กิริยามารยาท แบบตัวอักษรที่พัฒนาจากสัณฐานและความหนาเส้นของ

"ครับ" ที่เคยชนะประกวดแบบตัวอักษรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี 2006 เนื่องจาก

ข้อจำกัดที่ต่างออกไปจากเดิม -ของการประกวดที่ต้องการบุคลิกที่ง่ายต่อการปะทะกับกรรมการ

และดึงความแปลกแยกออกจากร้อยสองร้อยแบบตัวอักษรในพื้นที่นั้น เมื่อมาถึงจุดที่อยากจะ

นำมาขัดเกลาอีกครั้งจึงอยากลดอะไรหลายๆอย่างที่ตะโกนโหวกเหวกออกมาตอนนั้น และที่สำคัญ

ควรจะต่างจากแบบเดิมและแบบอื่นๆที่มีอยู่แล้ว**(สิ่งสำคัญสุดจริงๆ:)


**คงเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันอีกยาวสำหรับเรื่องความ ต่าง ในระดับที่ คนทั่วไป หรือ นักออกแบบสื่อสาร

หรือ นักออกแบบตัวอักษร มองออกว่ามันต่างหรือไม่ และอย่างไร สำหรับแบบตัวอักษรประเภท

เนื้อความ (Text type) แต่พื้นฐานที่สุดคือ เจตนาของผู้ออกแบบเองจะรู้ดีว่าเราซื่อสัตย์กับตัวเอง

แค่ไหนในการที่จะสร้างแบบตัวอักษร ใหม่และแล้วก็เป็นการนำมาซื่งแบบตัวอักษร กิริยา Kiriya™ ที่พัฒนาต่อมาจาก ครับ Krub™

ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว ลดบุคลิกและเพ่ิมบุคลิกไปในที เพิ่มความมั่นคงให้มากขึ้นแต่ยังคง

ความเป็นธรรมชาติอยู่ และแล้ว 'กิริยา'ได้ถูกลองใช้ครั้งแรกใน TSP(2007) Thailand

Script Project สำหรับการเป็นตัวเนื้อความ หลังจากนั้นถูกนำมาใช้อีกครั้งในงาน

ARTAIDS MORE TO LOVE: the art of living together (2008) อาร์ตเอดส์ ใจเขาใจเรา:

ศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกัน ใช้ไปปรับไปเรื่อย จนมาถึงงาน Virtues of the Kingdom (2009)

บารมีแห่งแผ่นดิน ที่ทำร่วมกับ Practical Design Studio จึงนำกลับมาใช้อีกครั้ง พอดีกับ

ทาง Practical กำลังจัดงาน I am a Thai graphic designer™ อ.สันติ (พี่ติ๊ก) จึงเลือกและ

นำ 'กิริยา' ไปใช้เป็นตัวเนื้อความของโครงการนี้ด้วย และเป็นครั้งแรกของตัวอักษรชุดนี้ที่

ถูกนักออกแบบคนอื่นนำไปใช้งาน


จุดเปลี่ยนอีกครั้งของ กิริยา จากการปรับแบบไปเรื่อย จึงถึงจุดหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนอย่าง

จริงจังโดยให้ฐานล่างกลมขึ้น เนื่องจากขณะออกแบบอยู่นี้ เทอมนั้นกำลังสอน วิชา Typography

ที่ มหาวิทยาลักกรุงเทพ กับ อ.สุชาติ เลิศคชาธาร จึงได้ความเห็นมาว่า ลองปรับให้ฐานล่าง

กลมขึ้นดีมั้ย? เชื่อผู้ใหญ่หมาไม่กัด (แต่ในใจคิดว่า เอาว่ะ อาจจะขายผู้ใหญ่ได้ 55) ตอบทันที

"ได้ครับ เดี๋ยวไปลองดูเลย" การลองกับฟอร์มต่างๆที่คิดว่ามันจะสร้างอะไรบางอย่างที่มี

ผลกระทบกับคนอื่นๆมันไม่มีอะไรเสียหาย จึงเป็นที่มาของ 'กิริยา (ที่มี) มารยาท' ขึ้นจากการที่ กิริยามารยาท ถูกใช้ในงาน บารมีแห่งแผ่นดิน จึงทำให้ต้องการตัวเขียนที่เป็นขนบเดิม

อยู่บ้างจึงทำ ร เรือ และ ธ ธง แบบคลาสสิค ไว้ให้เลือกใช้เสริม สำหรับฟังค์ชั่น Opentype ใน

Adobe CS เพียงแค่เลือกที่ข้อความหรือตัวอักษรที่ต้องการแล้วคลิ๊ก Stylistic Alternates

ร ก็จะกลายไปเป็น ร แบบคลาสสิค


ล่าสุด กิริยา™ และ กิริยามารยาท™ ถูกนำมาใช้ในงานหนังสือ เพียงความเคลื่อนไหว

Mere Movement, อนุทิน ๑๔ ตุลา และ วิถีแห่งญาณทัศน์ ของ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

และเริ่มมีการจัดจำหน่ายไปบ้างแล้วที่ คัดสรรดีมาก ดิสทรีบิวชั่น.

No comments: