Monday, September 21, 2009

ฉันทำ...ฉันจึงเป็น

อีกหนึ่งโปรเจคที่น่าสนใจในฐานะ กราฟิคดีไซน์เนอร์ไทย
ภายใต้ชื่อโปรเจค I AM A THAI GRAPHIC DESIGNER™ 
จัดโดย อ.พี่ติ๊ก สันติ ลอรัชวี และ PRACTICAL Studio
กับโจทย์ที่ให้ถือชิ้นงาน A3 พร้อมกับคำว่า 
ฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกไทย หรือ 
I AM A THAI GRAPHIC DESIGNER 

ekaluck is a THAI™

กับงานออกแบบที่หลายหลากของนักออกแบบแต่ละคน
ที่ตีความคำว่า ฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกไทย ในแนวทางที่ถนัด ชอบ หรือ
สนุกกับสิ่งที่เป็นตัวเองมากที่สุด บ้างเลือกจัดวางตัวอักษรที่มีอยู่กับพื้นที่
บ้างประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใหม่ที่แปลกตา บ้างเล่นกับลายเส้นหลากหลาย 
บ้างเล่นกับภาพและวัสดุ บ้างเล่นกับสัญลักษณ์ให้ตีความ
ทั้งหมดนี้ล้วนน่าสนใจและอยู่บนพื้นฐานความสนุกกับสิ่งที่เป็นตัวเอง 
เลยร่วมสนุกกับงานนี้ด้วยกับการเลือกตีความกับโจทย์ 
ฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกไทย ที่แทนด้วย รูปคำความหมาย
และอยากให้ใช้การออกแบบที่น้อยที่สุด  ซึ่งน้อยในที่นี้
ไม่ได้หมายความถึงรูปแบบ แต่เป็นการใช้การออกแบบ 
(เหมือนใครก็ทำได้ ไอ้แบบนี้อะ 55)  
เพื่อที่จะแสดงความขัดแย้งกับ ประโยคคำ ในชิ้นงาน เพราะเชื่อว่า
ใครก็ทำได้ ใครก็เป็นได้ ถ้าทำโดยไม่ฝืนอย่างเป็นธรรมชาติ 
นั่นแหละคือสิ่งที่ ฉันเป็น...ที่ฉันทำ 

ดีใจกับทุกคนที่พร้อมใจกันยืนยันศักยภาพความเป็นนักออกแบบไทย
ที่ตนเองทำอยู่ โดยไม่หวังการแลกเปลี่ยนเป็นเงินทอง หรือเกรดที่ได้
สนุกกับโปรเจค ที่เราเพียงแค่ ยืนยันสิ่งที่เราเป็น 

1 comment:

Anonymous said...

yes... nice post.