Wednesday, June 3, 2009

No Cut!

จากภาวะเคยชินกับการเก็บตัวนิ่ง คงความส่วนตัวสูงกลับมา
แต่เดี๋ยวความนิ่งมันจะทำให้นิ่งจนเกินไป เลยเอาอะไรมาโยนเล่นซะหน่อย

ไปเจอมาโดยบังเอิญ น่าจะเลยช่วงเป็นกระแสไปนานแล้วด้วยมั้ง
แต่ก็อยากเอาความคิดของเซเรปที่เหมือนว่าไม่มีอำนาจกับสื่อ แต่
ส่วนตัวคิดว่าต่อให้ไม่มีอำนาจตรงแต่ก็มีอิทธิพลต่อความคิดผู้อื่นสูงนะ

No comments: