Wednesday, January 3, 2007

Krart / Typeface from eclipse


click for zoom

click for zoom
คราส <---> Eclipse


การกลืนกินของรูปอักษร อีกวิธีคิดเชิงทดลอง
จากหนึ่งวิธีคิด ไปยังอีกหนึ่งภาษา ส่งต่อกลับมายังภาษาเดิมโดยใช้อีกหนึ่งวิธีการ

O.1
ออกแบบจากความต้องการตัวอักษรไทยใหม่
จึงร่างโครงสร้างใหม่ โดยทดลองจากแนวคิด
น้อยให้มาก คือ นำส่วนที่หลบมาแสดง
มากให้น้อย คือ ส่วนที่ต้องแสดงให้ลดลง

(เกิดฟอนต์ไทย 1 ชุด ทดลองใช้ในงาน เทศกาลละครกรุงเทพ)

O.2
จากแนวความคิดเรื่อง มากให้น้อย น้อยให้มาก
มาพัฒนาเกิดรูปอักษรตัวใหม่ ในภาษาที่ต่างไป
โดยยึดเฉพาะแต่แนวความคิด ส่ิงที่ต่าง
ในเรื่องโครงสร้าง จึงทําให้เกิดรูปแบบใหม่

( เกิดฟอนต์ละติน 1 ชุด )

O.3
จากอักษรไทยที่ดูไทยกว่าที่ต้องการ
จึงนําผลที่ได้ของตัวโรมันจากแนวคิดเดียวกัน
มาพัฒนาโดยให้คงรูป โครงสร้างของอักษรโรมัน
จึงได้ผลลัพท์ในอีกรูปแบบหนึ่ง

( เกิดฟอนต์ไทย คราส ชุดสมบูรณ์ )


หาดู Krart typeface ได้ที่ FAME Magazine

No comments: