Friday, August 17, 2007

Tesco Lotus Comment

TLPromotion
typeface - TL Promotion

อีกหนึ่งงานที่ทำร่วมกับ พี่นุ - อนุทิน วงศ์สรรคกร ในนาม คัดสรร ดีมาก
เป็นฟอนต์แบบเฉพาะเจาะจงสำหรับ เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์สโตร์
สามารถอ่านบทความเต็มได้ที่ Typographic Open Book (Thailand)
เมื่อห้างขายสินค้าราคาถูกซื้อของแพง โดย เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์

แต่ประเด็นที่เกิดบทความเบื้องหลังอีกชิ้นหนึ่งที่นี่ เพื่อจะเล่าถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์
ที่น่าสนใจ โดยปกติแล้วงานออกแบบตัวอักษร จะเป็นงานที่ค่อนข้างตามใจ
นักออกแบบพอสมควร คือสามารถกำหนดรูปแบบได้ค่อนข้างอิสระตามแต่
พื้นฐานความรู้เรื่องการใช้งานตัวอักษรของแต่ละนักออกแบบ แต่สำหรับงานนี้
เป็นแบบตัวอักษรแบบสั่งตัด (custom font) จึงมีขอบเขตของลูกค้าเข้ามากำหนด
ซึ่งในข้อคิดเห็นสุดท้ายหลังจากส่งมอบฟอนต์ให้ลูกค้า คือ ขอปรับตัว ล.ลิง
ให้มีความพิเศษเพ่ิมขึ้น ในชุดอักษร ที แอล โปรโมชั่น เนื่องจาก 2 เหตุผลคือ
หนึ่ง เรา ลด ราคาบ่อย อืม! ล.ลิงจะถูกนำมาใช้บ่อยมากกกก /
สอง เราคือ โลตัส อืม! มาทั้ง ล.ลิง และ ส.เสือเลย ซึ่งในกรณีนี้
ทางคัดสรร ดีมาก ก็เห็นว่า สมเหตุสมผลดี และเป็นมุมมองที่น่าสนใจ

TLPromotion_revised

ล.ลิง ในชุดตัวอักษร ทีแอล โปรโมชั่น จึงมีหน้าตาแบบที่เห็นนี้ คือมีปลายสบัด
แบบเดียวกับ น.หนู และ ห.หีบ เลยได้โอกาสพิจารณา ล.ลิงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ซึ่งก็เป็นที่พอใจทั้งลูกค้าและนักออกแบบ บางทีมุมมองของลูกค้ามีก็น่าสนใจเหมือนกัน
แต่สาระคำคัญคือเราได้ทำหน้าที่นักออกแบบ ที่ดูแลงานออกแบบให้สมบูรณ์ที่สุด
เหมาะสมลงตัวที่สุด และมีความสมเหตุสมผลสำหรับงานออกแบบที่ควรจะเป็น :)

1 comment:

Anonymous said...

Yes, I think design directed by Blue Marlin in Bangkok... ?