Wednesday, May 23, 2007

A.S Wedding Typo

Aruna & Sebastien typo
play by B513DS!GN / Apr.2007

เหมือนสายใยบางๆที่ผูกผันระหว่างคน 2 คน :)

เมื่อไหร่จะได้การ์ดที่พิมพ์เสร็จซะที รอจนรอไม่ไหว โพสอะไรเล่นๆไปก่อนแล้วกัน

No comments: